Privacy Policy

Verbeemen D.S. nv, gevestigd aan Schaliehoevestraat 14 te 2220 Heist-op-den-Berg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens :

VERBEEMEN D.S. nv
Schaliehoevestraat 14
2220 Heist-op-den-Berg
+32 (0)15 55 54 61
www.verbeemen.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verbeemen D.S. nv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Verder verwerkt Verbeemen D.S. nv gegevens die klanten aan ons verstrekken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen Verbeemen en haar klant.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor onze klanten :

  • Voor- en achternaam
  • GSM-nummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  • Eventuele bijkomende gegevens die de klant ons verstrekt over zijn activiteiten

Verbeemen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is voor de uitvoering van een bestelling
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren :

Verbeemen D.S. nv bewaart uw persoonsgegevens in het belang van de samenwerking en niet langer dan strikt noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden :

Verbeemen D.S. nv verkoopt uw gegevens niet aan derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :

Verbeemen D.S. nv gebruikt geen cookies.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website bevat geen links naar ander websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerken van uw persoonsgegevens door Verbeemen D.S. nv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verbeemen.be.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

Verbeemen D.S. nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verbeemen.be.